Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890–19/5/2018), ngày 19/5/2018, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Văn hóa Cơ sở đã phối hợp với Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Đây là một hoạt động quan trọng, ý nghĩa nhằm tuyên truyền, cổ động lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý chí tự lực tự cường, góp phần xây dựng quê hương phồn vinh, văn minh, hiện đại.

Bế mạc Hội thi Bánh Dân gian Nam Bộ mở rộng năm 2018

Bế mạc Hội thi Bánh Dân gian Nam Bộ mở rộng năm 2018

Hội thi Bánh dân gian Nam Bộ mở rộng năm 2018 trong khuôn khổ Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ VII, được khai mạc từ ngày 26 tháng 4 đã bế mạc.

Giá trị văn hóa đặc sắc của người Dao xứ Thanh
28 Tháng Hai, 2018

Giá trị văn hóa đặc sắc của người Dao xứ Thanh

Thanh Hoá có 07 dân tộc thiểu số, trong đó người Dao có khoảng trên 6.000 người thuộc hai nhóm: Dao Quần Chẹt và Dao Đỏ.

Kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2015

Kết quả thực hiện phong trào
13 Tháng Ba, 2018

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015 đã đi vào cuộc sống, có hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, cải thiện đời sống văn hóa cho nhân dân, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội… Ý thức tự lực tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, lao động cần cù sáng tạo, tình nghĩa thủy chung, đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng từ đó ngày một hòa quyện trong mỗi gia đình và toàn xã hội, tạo nên sức mạnh thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện hơn. Người dân đã nhận thức được vai trò,vị trí và tầm quan trọng của phong trào, đã tự giác tham gia thực hiện; Đảng và chính quyền các cấp đã có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào.