Thay đổi nhận thức người dân trong việc đốt, rải vàng mã

Thay đổi nhận thức người dân trong việc đốt, rải vàng mã

Ngày 25/6, Ủy ban nhân dân thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Quy định về đốt và rải vàng mã trên địa bàn thành phố Huế.

Chuyên gia Nga: Tranh cổ động góp phần giúp Việt Nam giành nhiều thắng lợi

Chuyên gia Nga: Tranh cổ động góp phần giúp Việt Nam giành nhiều thắng lợi

Công tác tuyên truyền thông qua áp phích và những bức tranh cổ động chính là vũ khí làm nên chiến thắng của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, cũng như tiếp tục gắn liền với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở đất nước vững mạnh này.

 
Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch