Phong trào TDĐKXDĐSVH

Hội nghị giao ban Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khu vực miền Đông và Tây Nam bộ

31 Tháng Năm 2018

Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào tỉnh Tây Ninh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện cho lãnh đạo các Bộ, ngành là cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; các đại biểu đến từ các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL cùng các đại biểu Ban Chỉ đạo Phong trào của  21 tỉnh thành thuộc 02 khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Tại Hội nghị đại biểu các tỉnh đã nhất trí cao với Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 Năm 2017, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được các cấp, các ngành quán triệt thực hiện nghiêm túc. Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào đã ban hành các văn bản chỉ đạo khắc phục có trọng tâm, trọng điểm những bất cập, khó khăn hiện nay trong thực hiện phong trào. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được Ban chỉ đạo Phong trào các tỉnh thực hiện nghiêm túc, Phong trào xây dựng gia đình văn hóa,  ấp, khu phố văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017 tiếp tục được tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, rà soát những bất cập trong các văn bản đã ban hành, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội và truyền thống văn hóa của địa phương. 

Công tác kiểm tra, giám sát phong trào được Ban chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành thực hiện tốt. Nhiều tỉnh đã thực hiện phúc tra kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa, coi đó là một trong những biện pháp nhằm khắc phục bệnh hình thức, chạy theo thành tích trong thời gian qua như: Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh…

Tại Hội nghị đại biểu cũng đã tham gia thảo luận sôi nổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những vướng mắc, khó khăn trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của Phong trào tại mỗi địa phương đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và cũng đề xuất với Trung ương những giải pháp để nâng cao tính hiện thực,  phù hợp, hiệu quả của phong trào áp dụng tại các địa phương./.

Nguồn: Tạp chí XD ĐSVH (Đặng Thị Bình - Trưởng phòng XDNSVH&GĐ Sở VHTTDL Tây Ninh)

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch