Tin tức

Hội nghị sơ kết thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và công tác xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới

19 Tháng Sáu 2018

Ngày 14-6-2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và công tác xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng NTM. Các đồng chí: Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, Tổng cục Môi Trường (Bộ TN và MT), các cục, vụ, viện thuộc Bộ VHTTDL; Sở VHTTDL 55 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, năm 2010, Thủ trướng Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gồm nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và hệ thống chính trị cơ sở. Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM gồm 19 tiêu chí, trong đó lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí là tiêu chí số 6 (về cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (về các danh hiệu văn hóa). Theo đánh giá của Bộ NN và PTNT, việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM đã tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện cả nước có 6.997/10.878 xã có trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã; 73.748/106.382 thôn, xóm NVH, khu thể thao cấp thôn, xóm; 7.380 sân vận động, 14.866 sân bóng đá mini, 10.101 nhà, phòng tập đa năng, 766 hồ bơi mini, 997 bể bơi dưới 25m2, 1.510 bể bơi lắp ghép, 83.300 sân thể thao đơn giản. Đến hết tháng 5-2018, cả nước có 2.691 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa - NTM”; 69.024/106.382 làng (thôn, xóm, TDP) văn hóa, trong đó có trên 50% làng (thôn, xóm, TDP) đạt chuẩn cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội NTM. Đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến tích cực...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ VHTTDL khẳng định những thành tích đạt được về công tác xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng NTM, đồng thời yêu cầu ngành VHTTDL các cấp cần xác định rõ quan điểm xây dựng văn hoá NTM là nhiệm vụ lâu dài, toàn diện, vì lợi ích của nhân dân, thực hiện bằng sức dân, do dân tự nguyện bàn bạc, tự quản dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng gia đình văn hoá, xây dựng con người có trách nhiệm với cộng đồng, đó là con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, ứng xử văn hoá; đoàn kết gắn bó với cộng đồng; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư văn hoá, tập trung nâng cao tính tự quản, ý thức cộng đồng trong giữ vững các danh hiệu văn hoá, phát huy vai trò chủ thể, khả năng sáng tạo của người dân đối với các thiết chế văn hoá cơ sở; tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng đời sống văn hoá nói riêng, xây dựng NTM nói chung. Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hoá trong xây dựng NTM, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện nếp sống văn minh với các phong trào xây dựng NTM, góp phần xây dựng NTM  phát triển bền vững.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế khi thực hiện các tiêu chí văn hóa như: việc quy hoạch quỹ đất để xây dựng thiết chế văn hóa thể thao còn nhiều khó khăn, vướng mắc; kinh phí cho đầu tư xây dựng trang thiết bị của các thiết chế văn hóa, thể thao còn ít; tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình còn phát sinh. Từ thực tế đó, các đại biểu cho rằng, cần đẩy mạnh hơn nữa thực hiện đề án “Phát triển văn hóa nông thôn” nhằm tạo nền tảng vững chắc để xây dựng văn hóa; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn, phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ VHTTDL trao tặng bằng khen cho 24 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018.

Chiều cùng ngày, các đại biểu đi tham quan mô hình xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng NTM ở huyện Xuân Trường và Hải Hậu. Tại huyện Xuân Trường, đoàn được tham quan giáo phận Bùi Chu và nghe giới thiệu về công tác xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa của đồng bào công giáo giáo phận Bùi Chu. Tại huyện Hải Hậu, đoàn đã tham quan Trung tâm văn hóa huyện Hải Hậu và khu văn hóa – thể thao xã Hải Thanh; Nhà văn hóa xóm 4, xã Hải Bắc… Qua chuyến đi, đại biểu các địa phương đã rút ra được kinh nghiệm từ thực tiễn trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới ở những nơi đến thăm từ làm cơ sở để áp dụng với tình hình thực tế ở địa phương./.

Nguồn: Tạp chí XD ĐSVH (Viết Dư)

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch