Tin tức

6 tháng đầu năm 2018 - Cục Văn hóa cơ sở đã tham mưu xây dựng và ban hành nhiều văn bản có giá trị

04 Tháng Bảy 2018

Tham mưu, ban hành, xây dựng nhiều Văn bản, Đề án

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Công Trung - Phó Cục trưởng Cục VHCS cho biết, thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, Cục VHCS đã tham mưu ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Kế hoạch số 886/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2018 của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg. Đồng thời chủ động ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo địa phương thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở.

Ngoài ra, Cục đã tham mưu Ban Cán sự Đảng Bộ báo cáo và xin ý kiến Ban Cán sự Đảng Chính phủ về bộ hồ sơ Chỉ thị của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao”; Tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định ngày thành lập, ngày truyền thống, của các bộ, ngành, địa phương; Tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội; tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Hiện đang triển khai xây dựng Nghị định quy định về hoạt động Karaoke, Vũ trường.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục đã hướng dẫn và phối hợp tổ chức nhiều cuộc Liên hoan tuyên truyền, Hội diễn nghệ thuật quần chúng phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước và địa phương. Các cuộc Liên hoan, Hội diễn từng bước được nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức, gắn kết chặt chẽ với việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ kinh tế, văn hóa xã hội ở cơ sở, được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng, góp phần góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời bảo tồn, gìn giữ, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, phát triển du lịch.

Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở địa phương; Nghiên cứu lồng ghép các tiêu chí, tiêu chuẩn có nội dung giống nhau vào một văn bản có tính pháp lý cao hơn để thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; Tổ chức các Hội nghị giao ban Cụm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tại Đắk Lắk, Thái Bình, Tây Ninh…

Bên cạnh đó, tổ chức một số hoạt động tiêu biểu như: Tọa đàm về tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; Hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Hội nghị Sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2018; Kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các tỉnh, thành phố... đảm bảo cho các lề hội được diễn ra an toàn, lành mạnh, văn minh; giám sát, nhắc nhở và yêu cầu các địa phương, Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội chấn chỉnh các biểu hiện phản cảm, vi phạm nếp sống văn minh trong lễ hội; Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu, bảng quảng cáo tại tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ninh; tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc trong khuôn khổ Festival Huế năm 2018; Hội diễn Tiếng hát miền Đông lần thứ 18; Hội thi Bánh dân gian Nam bộ mở rộng trong khuôn khổ Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2018; Phát hành đĩa, tổ chức Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc…

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Phát huy những kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Cục VHCS sẽ tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các văn bản, đề án được giao theo Chương trình công tác năm 2018. Hoàn thiện dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị định của Chính phủ về hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường; Tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức Ngày kỷ niệm; Nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; Nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030. Hội thảo về giải pháp hạn chế quảng cáo rao vặt tại thành phố cần Thơ; Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở; Tập huấn về công tác quản lý Lễ hội và Nếp sống văn hóa;…

Ngoài ra, tổ chức một số hoạt động sự nghiệp khác như: Hội diễn sân khấu Tuồng không chuyên toàn quốc tại Bình Định; Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVI; Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2018; Liên hoan Ca trù toàn quốc; Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần II - 2018; Hội thi sân khấu kịch ngắn, kịch vui không chuyên toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL; Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại 3 khu vực, chủ đề "Xây dựng môi trưòng văn hóa"; Triển lãm Tranh cổ động tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2018 chủ đề “Biển đảo quê hương - Môi trường và di sản”…

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, cố gắng và những thành quả mà toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục VHCS đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, đó là một nỗ lực lớn của Cục VHCS. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng chia sẻ những khó khăn, áp lực mà Cục VHCS đang phải đảm nhiệm, với một khối lượng công việc vô cùng lớn. Thứ trưởng chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục VHCS tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được và phấn đấu thực hiện thật tốt chương trình công tác. Trong đó, chỉ đạo quyết liệt đến công tác xây dựng các Văn bản, Đề án, hoàn thành đúng tiến độ nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2018, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ngoài những nhiệm vụ lớn về xây dựng văn bản, tất cả các nhiệm vụ về tham mưu quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp… đều phải đã hoàn thành thật tốt. Bên cạnh đó, Cục VHCS tiếp tục tích cực và chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan trong Bộ, với các Ban, Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương để xử lý vấn đề chuyên môn, vấn đề nóng, phát sinh trong thực tiễn liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao tập thể Cục VHCS đã thống nhất, đoàn kết trong việc triển khai thực hiện một chủ trương lớn của Đảng, đó là việc sáp nhập các phòng, ban mà vẫn đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, còn rất nhiều việc phải tiếp tục triển khai thực hiện, trong đó những vấn đề Cục đã hứa, dự kiến làm, phải quyết liệt thực hiện, lãnh đạo Bộ sẽ luôn sát sao, đồng hành, ủng hộ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch công tác của Cục VHCS, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng bày tỏ sự tin tưởng, với sự quyết tâm, đoàn kết của lãnh đạo Cục VHCS, tập thể cán bộ nhân viên, người lao động Cục sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần vào thành công chung của Bộ VHTTDL.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, thay mặt Cục VHCS, Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương cảm ơn Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trong thời gian qua đã luôn sát cánh đồng hành, động viên, ủng hộ, hỗ trợ Cục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian ngắn với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết Cục VHCS đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, để có thành quả như ngày hôm nay, ngoài sự đoàn kết nỗ lực, Cục đã luôn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, đặc biệt là Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy luôn tạo điều kiện, đi sâu, đi sát bên cạnh Cục trong tất cả các công việc, Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương khẳng định.

Cục Trưởng Ninh Thị Thu Hương cũng cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2018, Cục VHCS sẽ tập trung triển khai thực hiện khá nhiều công việc, ngoài việc phải hoàn thành tiếp những Đề án, Văn bản chưa được thông qua, còn nhiều nhiệm vụ lớn phải thực hiện. Cục Trưởng cũng như toàn thể cán bộ, công chức, người lao động mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ.

Trong thời gian tới, Cục VHCS sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nỗ lực khắc phục những khó khăn, hạn chế, bám sát chỉ đạo của Thứ trưởng hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ, xây dựng tập thể Cục VHCS vững mạnh, Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương khẳng định.

Nguồn: Cinet (Lan Anh)

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch