Tin tức

Quảng Nam đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III năm 2018

20 Tháng Tám 2018

Ngày 16-8-2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chủ trì họp báo giới thiệu Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III năm 2018.

 Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước
diễn ra từ ngày 24 đến 26-8-2018 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ngày hội lần này là sự kiện văn hóa - chính trị có quy mô lớn và ý nghĩa sâu sắc đối với 13tỉnh miền Trung có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, quy tụ trên 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và quần chúng đồng bào, đồng thời có sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan, ban, ngành Trung ương và các địa phương.

Nội dung của Ngày hội nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”, góp phần tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Trung nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng, thông qua các hoạt động trong ngày hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Trung với cả nước và quốc tế; thể hiện sự quan tâm của Đảng Nhà nước đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Trung trong xu thế hội nhập của đất nước.

Theo ban tổ  chức, Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú với điểm nhấn là hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng. Các đơn vị tham gia các chương trình như: Liên hoan văn nghệ  quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; Trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa đặc trưng các dân tộc; Trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc. Các hoạt động thể dục, thể thao truyền thống dân tộc diễn ra với các bộ môn: Đẩy gậy, Kéo co, Bắn ná/ Bắn nỏ. Tại ngày hội, các địa phương còn tổ chức giới thiệu các điểm đến du lịch của các địa phương  tại gian trưng bày triển lãm. Tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức xúc tiến du lịch, giới thiệu và tổ chức một số điểm tham quan của tỉnh tới các du khách tham dự Ngày hội.

Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc miền Trung trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đồng thời là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước./.                                                                                                      Nguồn: Tạp chí XDĐSVH(Phương Trang)

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch