Tin tức hoạt động

Tp. Bảo Lộc - Lâm Đồng: Tập huấn nghiệp vụ phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2018

11 Tháng Chín 2018

Sáng ngày 11/9, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố Bảo Lộc đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ năm 2018. Tham gia lớp tập huấn có trên 180 học viên là thành viên Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” 11 xã, phường; Trưởng ban văn hóa thông tin các xã, phường; Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa của 165 khu dân cư. Trong thời gian 01 ngày, các học viên đã được tìm hiểu 4 chuyên đề gồm: Giới thiệu một số văn bản liên quan đến hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH; Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; Kỹ năng nhận diện và xử lý bạo lực gia đình; Cuộc vận động xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh trên địa bàn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể để phong trào phát triển bền vững. Đồng thời, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cho đội ngũ công chức văn hóa ở các xã phường; Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn, tổ dân phố; Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình văn hóa và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc về ý nghĩa và vai trò của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phong trào trong giai đoạn hiện nay; nắm vững các văn bản có liên quan của Trung ương, tỉnh Lâm Đồng và UBND thành phố./.

Nguồn: Tạp chí XDĐSVH (Đình Hoàn - Phòng VHTT Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng)