Tin tức

Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

22 Tháng Tư 2019

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Thể lệ số 249/TL-VHCS về tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

 Cuộc thi nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của toàn xã hội về việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, đa dạng hình thức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về “Trách nhiệm của gia đình trong phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/5/2019 và dự kiến lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi vào tháng 6/2019./.

Tham khảo Thể lệ cuộc thi tại đây./.

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch