Tin tức

Lớp tập huấn thực hiện các mục tiêu quốc gia về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

28 Tháng Sáu 2019

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí thuộc các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, trong đó lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí quan trọng. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 về xây dựng thôn, làng, bản đạt văn hóa.

Nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ văn hóa tại cơ sở những thông tin mới nhất, tổng quan nhất về kết quả xây dựng nông thôn mới của cả nước cũng như cung cấp phương pháp quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao cho đội ngũ cán bộ văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tham gia các hoạt động thể thao của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Từ ngày 26/6 đến ngày 28/6/2019, tại Nha Trang, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Lớp tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu quốc gia về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 với sự tham gia của 175 học viên là cán bộ quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa tại xã và thôn đến từ các tỉnh/thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận và Khánh Hòa.

Các học viên tham dự Lớp tập huấn được trang bị kiến thức với  07 chuyên đề. Mỗi chuyên đề được cập nhật những văn bản mới ban hành, tổng hợp, phân tích những nội dung thuộc các quy phạm pháp luật; công tác quản lý, tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở: Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Kỹ năng quản lý, tổ chức hoạt động tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và công tác thể dục thể thao các xã xây dựng nông thôn mới; Kỹ năng tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, cắt, dán, kẻ, vẽ khẩu hiệu tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã; Hướng dẫn thực hiện các mục tiêu về văn hóa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Biên tập và dàn dựng chương trình văn nghệ quần chúng tại thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; Một số mô hình tiêu biểu về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc; giúp học viên nắm vững hơn nữa nội dung, quy định, hướng dẫn của Trung ương về lĩnh vực văn hóa trong xây dựng nông thôn mới./.

Tuấn Lê Anh

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch