Tin tức

Bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

12 Tháng Tám 2019

Nhằm bảo tồn và phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Pà Thẻn, tối ngày 11 tháng 8 năm 2019, Cục Văn hóa cơ sở đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình ra mắt đội văn nghệ truyền thống của dân tộc Pà Thẻn thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang với chủ đề, ca ngợi lao động sản xuất, quê hương, đất nước.

Tham gia chương trình giao lưu văn nghệ, có các đội văn nghệ của dân tộc Pà Thẻn đến từ xã Tân Trịnh, Tân Bắc huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; đội văn nghệ truyền thống của dân tộc Dao đến từ huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Tại chương trình ra mắt, đội văn nghệ đã trình diễn những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Pà Thẻn như: hát dao duyên, thổi kèn lá, múa cầu mùa, múa bát, múa gùi... tới nhân dân và du khách.

Chương trình ra mắt đội văn nghệ truyền thống của dân tộc Pà Thẻn là chuỗi các hoạt động nằm trong chương trình bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Pà Thẻn trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch, qua đó góp phần bảo tồn và phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Pà Thẻn, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc Pà Thẻn trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang; phát huy nguồn lực của nhà nước, xã hội, cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số có dân số dưới 10 ngàn người, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn ở vùng núi phía Bắc.

Duy Chiến

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch