Tin tức

Hà Tĩnh: Cục Văn hóa cơ sở khảo sát, kiểm tra thực hiện tiêu chí 06 và 16

14 Tháng Mười Một 2019

Chiều ngày 14/11/2019, Đoàn công tác của Cục Văn hóa cơ sở do đồng chí Vi Thanh Hoài – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, kiểm tra việc thực hiện tiêu chí 06 (tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa) và 16 (tiêu chí văn hóa) của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian qua, việc thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh đã có sự đầu tư, cách làm tương đối hiệu quả và đang dần tiến tới đạt chuẩn đồng bộ. Tính riêng năm 2019, cả tỉnh xây mới 9 nhà văn hóa xã, 65 nhà văn hóa thôn, hàng trăm sân bóng đá, bóng chuyền. Các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Vũ Quang, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh có 100% xã có nhà văn hóa. Hiện nay, số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa hiện tại là 174/229 xã (75,6%), ước tính đến tháng 12 năm 2019 đạt 190/229 xã. Số gia đình văn hóa được công nhận là 321.448/372.162 đạt tỷ lệ 86,3%. Số thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa là 1862/2115 thôn, đạt tỷ lệ 88%. Riêng thôn văn hóa đạt 1.635/1.729 thôn, đạt tỷ lệ 94%. Số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 65 xã. Tuy nhiên, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa là tiêu chí khó, đòi hỏi kinh phí nhiều. Còn đối với tiêu chí 16 việc đảm bảo chất lượng và bền vững đang là một thách thức. Việc công nhận danh hiệu văn hóa còn mang tính hình thức, chất lượng chưa được chú trọng.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao nông thôn” theo Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức thực hiện tiêu chí 06 và 16 xã nông thôn mới theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thực hiện tiêu chí văn hóa của xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018. Xây dựng đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới đối với các huyện Đức Thọ, Lộc Hà năm 2020; huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên năm 2021; huyện Hương Sơn, Thạch Hà năm 2022; Kỳ Anh năm 2023; Hương Khê năm 2024. Ban hành bộ tiêu chí tỉnh nông thôn mới và xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Tiếp tục tham mưu thực hiện nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vi Thanh Hoài – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời gian tới, đề nghị tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống giá trị văn hóa vốn có cùng với huy động sự tham gia của người dân nhằm thực hiện tốt hai tiêu chí để đảm bảo tính bền vững.

Sáng cùng ngày, đoàn của Cục Văn hóa cơ sở đã tiến hành khảo sát thực tế tiêu chí 06 và 16 tại xã Tùng Ảnh và xã Thái Yên (huyện Đức Thọ).

Nguồn: Tạp chí XDĐSVH (Nguyễn Nga)

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch