Hỏi – đáp

International Tourists to Vietnam Increase by 16%

25 Tháng Hai 2016

National Times- In the first two months of 2016 only, Vietnam tourism has attracted a great number of international tourists.

According to General Statistic Office, international tourists to Vietnam only in February reached more than 833,000 arrivals, increasing by 3.5% compared to January and 20% compared to the same period in 2015.

In particular, international tourists to Vietnam in the first two months reached more than 1,638,000 arrivals, rising 16% compared to the same period in 2015.

Domestic tourists in the first two months of this year reached about 14.2 million arrivals (among which 6.8 million inbound tourists).

General Statistic Office also announced, revenue from tourists in the first two months of 2016 reached more than VND 80,600 billion, an increase of 19% compared to the same period of 2015

Thai Tung (toquoc.vn)

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Ảnh Cổ Động về...
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chương trình xây dựng nông thôn mới