Văn bản

Nghị định của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

Số/ký hiệu: 111/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 31/08/2018
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Xem thêm:

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch