Văn bản

Nghị định của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

Số/ký hiệu: 111/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 31/08/2018
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Xem thêm: