Văn bản

Luật phòng, chống tham nhũng

Số/ký hiệu: 36/2018/QH14
Ngày ban hành: 20/11/2018
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Loại văn bản: Luật
Người ký: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Thị Kim Ngân
Nội dung đính kèm:
  1. Luat-so-36.doc

Xem thêm:

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch