Tài liệu hướng dẫn

Sổ tay nghiệp vụ văn hóa cơ sở

Bộ tài liệu sổ tay nghiệp vụ lĩnh vực văn hóa cơ sở về tuyên truyền phổ biến pháp luật ở địa phương

11 Tháng Chín 2017        47 lượt xem
Tài liệu hội thảo Cục Văn hóa cơ sở tại TP. HCM

Tài liệu hội thảo, tập huấn các diễn giả  Cục Văn hóa cơ sở tại TP. HCM

05 Tháng Chín 2017        46 lượt xem
Quy định chúc năng, nhiệm vụ Cục Văn hóa cơ sở

Văn bản Quy định chúc năng, nhiệm vụ Cục Văn hóa cơ sở đã ký

01 Tháng Năm 2017        47 lượt xem