Tài liệu hướng dẫn

Đề cương Hướng dẫn tuyên truyền kỳ họp 7, Quốc hội khóa XIV

Cục Văn hóa cơ sở chủ động, tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ,  đảng viên và nhân dân kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

25 Tháng Bảy 2019        14 lượt xem