Ảnh hoạt động

Ha Giang in the buckwheat flower season
29 Tháng Mười Một 2015
Golden season in Mu Cang Chai
28 Tháng Mười Một 2015
Vietnam National Day at Expo Milano 2015
03 Tháng Mười Một 2015
Colorful Can Cau Market
07 Tháng Năm 2015
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Lễ hội năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Chương trình xây dựng nông thôn mới